Únor 2010

Sheila-PhotKy*0.1*

28. února 2010 v 20:27 | Kiki & Sheila
Počet:3
Místo:Doma
*S mojí FYZIKOU xD*

KoneČně ×)

28. února 2010 v 18:45 | Kiki & Sheila
KoneČně uŽ jsEm tU knÍžKu dočEtlA x)..Moc mě tedA nebAwiLa,alE taK byLa ceLkeM zaJímAvá..NašTěstÍ byLa o koNích,a MělA jen 95.STR...
Mno Teď se PůjDu poKusit O C'gS..!AlE nwm jeStLi se Tu jeŠtě uKážu,pAč mI je stRašNě špAtnĚ..!
ZítrA se mI do SchOol vŮbeC nechCe x(..A uŽ vůbEc ne nA útErÝ x([Píšeme ze Zemáku]..
ThÁk já tEda jDu x(..MusIm chysTat do SchOol,a jEštĚ chviLku čÍst

ThÁk Phá
PS:UrčO ješTě něcO přiDám x)

A plsík HLÁSEK PRO KIKI & SHEILA TU
Ráda oplatím

Dessing konečně hotov x)

28. února 2010 v 14:07 | Kiki & Sheila
ThákŽe koneČně mÁm neW desSík x)..Už jSeM i tO meNu přeDělaLa x)..
MoC se mI líBí deSsing i MeNu x)..

MnO alE teĎkA musIm prYč x(..Číst kNížkU a přeDělávAt ty SešiTy x(..JešTě že uŽ z toHo zemÁku polOviNu umIm x)..

PozdĚji půJdu jeŠtě se Sheilou a EnNy[Kamarádky pejsek],WeN..TedKa poKud bUdE mocT x)..
TahÁk jÁ jdU PHÁ x*

Seznam SB

28. února 2010 v 14:03 | Kiki & Sheila

KikulQa-Rozcestník

28. února 2010 v 13:18 | Kiki & Sheila
Info:Najdeš tu deníček všeho druhu.
*******************************

Info:Najdeš tu soutěže od Bleskovek do Son..

********************************
Info:Najdeš tu návody,všecho co vím.Pokud si tu nenašla ten co potřebuješ,stačí napsat do komnetů

********************************

Sheila <3-Rozcestník

28. února 2010 v 13:07 | Kiki & Sheila
Info:Najdeš tu fotky Sheili
************************

Info:Najdeš tu novinky ohledně Sheili
******************************

Info:Najdeš tu povely které Sheila umí,nebo se je učí
********************************************

Bude new DesSík x)

28. února 2010 v 10:56 | Kiki & Sheila
AhojDá,jak už čTetE v nAdpiSe..BudE neW deSSík x)..Už sE na nĚj moC těšÍm ptŽ TentO je děS a hRůza xD..
Mno,tkY se Možná pTáTe jakTo že jSem tU taK brZo kdyŽ je PozasTavenO xD..Né žE byCh ruŠila PozasTaveNí,aLe buDe !..POLOPOZASTAVENO..!
MnO je vÁm asIk jasNé žE beZ blOgU býT nemŮžu xD
KdYž jE čloVěk na nĚčeM záVislÝ,taK se tO poTom těŽko odViká xD
UrčItě tu bUdU kAždÝ deN [Někdy to samozřejmně nevijde]

ThÁk a dOnášÍm i nEw foTečkY SheilI x)
CoMm.:Mno prosTě má malÁ SheilInkA x*

CoMm.:SnažiLa se Ke mĚ vydrÁpat xD
FOTKY !..NEKOPÍROVAT..!

!..Pozastavení..!

27. února 2010 v 21:40 | ♥KikulQa_&_PegGulQa♥
Bohužel musím pozasatavit x(..Mám co dohánět ve ŠKOLE u SHEILY,ATD..Mno prostě a jednoduše mám i REÁLNÝ život..Musí se zmněnit první tři pořadí..
Do teď to bylo takto:
1.Místo:Blog
2.Místo:Sheila a ostatní psi
3.Místo:Škola
Od teď to bude takto:
1.Místo:Sheila a ostatní psi
2.Místo:Škola
3.Místo:Blog
Thákže dofám že to pochopíte..Tky mě rodiče chtějí prodat počítač,nebo odpojit net,Nebo co to kecali..Thákže x(..
Ale denně tu můžete čekat 1-2 články.!

Prosím SB aby mě omluvily ze všech možných ZÁPISŮ...
A zadání 1.Kola *Nej pSí foTogrAf/Ka* bude nejdéle do konce druhého týdne.x)..
Je to pro mě něco jko zkouška jak dlouho vydržím bez blogu x/..
Do pondělí musim udělat toto[Ve škole i doma]:_Škola_:Dopsat 7 lekcí AJ,přečíst knížku,Naučit se Zeměpis,ATD..!_Doma_:Uklidit,naučit Sheilu nějaké povely,Zařídit cvičák,udělat pořádek ve všem,ATD..!
hákže PhÁ a mĚjte Se x*..DoupHám že sI mĚ SB nesmaŽou,a že nepŘestanout Chodit

JEN PROSÍM ABY JSTE PRO MĚ HLASOVALI Tady pro Kiki & Sheila

DOPORUČUJU PŘEČÍST


OmluvA o_O..

27. února 2010 v 18:04 | ♥KikulQa_&_PegGulQa♥
AhojQy tHákžE se cHci omLuviT hnEd zA dvĚ věCi x)).
*1)Že jsEm tu DneskA skOro nEbyLa,alE byLa jSem s Bárou,PegGy,Roxy a MegGy wenku
*2)Teď tu zase nebudu(Už jen denska)Pač pŘišlY kÁmoškY s Spí tU(Jen JeDna)ThákžE se bUdemE kOu na HorOrY x))..

ThákŽe PhÁ
" alt="(c)Ja-a-moji-HAFANI.blog.cz[SheiLa+Jhá]" class="center"]
VašE Kiki & Sheila

Péče o oči a uši.

27. února 2010 v 14:43 | ♥KikulQa_&_PegGulQa♥
Péče o uši, stejně jako o oči, pokud je všechno v pořádku, spočívá čistě v pravidelných kontrolách. Někdy se však mohou vyskytnout zdravotní obtíže, které je potřeba ošetřit.